Lirik Bacaan 99 Asmaul Husna Beserta Artinya dalam Bahasa Arab dan Indonesia


Di dalam agama islam terdapat ketentuan keberkahan dari sebuah nama nama indah dan baik yang dimiliki oleh Tuhannya yaitu Allah S.W.T atau yang biasa dikenal dengan "Asmaul Husna". Jika dijabarkan Asma berarti nama dan Husna berarti yang baik atau yang indah, jadi Asma'ul Husna adalah nama nama miliki Allah yang baik lagi indah. Bahkan asmaul husna ada juga yang menyebutnya Asmaul A'dhom yang artinya sekumpulan nama yang ditentukan dan dimiliki oleh Allah S.W.T. Asma'ul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.

Meskipun pada keterangan kitab disebutkan bahwa tidak hanya 99 nama yang dimiliki allah akan tetapi banyak sekali nama nama lain yang dimilikinya. Ada yang menyebut 99, 100, 200, 1.000 dan bahkan 4.000 nama, namun yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang orang yang beriman seperti Nabi Muhammad SAW. Nama nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang wajib kita ibadahi dengan sebenarnya, dan sudah sejak dulu telah dibahas dan ditafsirkan oleh para ulama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai arti, makna dan penafsiran kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama nama Allah ta'ala.

Bagi anda yang beragama islam tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama nama asmaul husna, karena mungkin sejak kecil atau di sekolah sudah diajarkan dan dikenalkan dengan bacaan asmaul husna dan ada juga yang disuruh menghafal 99 Nama Asmaul Husna. Biasanya bacaan asmaul husna ini juga sering terdengar di radio radio pada saat menjelang adzan maghrib. Nah bagi teman teman yang belum hafal disini saya akan membantu anda agar bisa menghafal nama nama asmaul husna, yaitu dengan menyediakan lirik asmaul husna. Karena dengan menghafalnya semoga kita termasuk dalam golongan orang orang yang beriman, amin.

Bacaan Nama Nama Asmaul Husna

Dalil Al Quran dan Hadis tentang Asmaul Husna


Istilah Asmaul Husna dikemukakan oleh Allah SWT dalam Surat Thaha : 8 yang artinya:

"Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai asmaa'ul husna (nama-nama yang baik)" (Q.S. Thaha:8).

Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Ar'raaf : 180, yang artinya sebagai berikut:

"Hanya milik Allah Asma'-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma'-ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (QS. al-A'raaf: 180)

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa al-Asma'u al-Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut al-Asma'u al-Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut.

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

"Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga". (H.R. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah SWT. Selain itu, harus juga diiringi dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah SWT.

Daftar 99 Nama Nama Asma'ul Husna

No.NamaArabIndonesia
AllahاللهAllah
1Ar RahmanالرحمنMaha Pemurah
2Ar RahiimالرحيمMaha Penyayang
3Al MalikالملكMaharaja
4Al QuddusالقدوسMaha Suci
5As SalaamالسلامMaha Sejahtera, Yang Memberikan Kesejahteraan
6Al Mu`minالمؤمنMaha Mengaruniakan Keamanan
7Al MuhaiminالمهيمنMaha Memelihara
8Al `AziizالعزيزMaha Perkasa
9Al JabbarالجبارYang Maha Berkuasa, Maha Memaksa
10Al MutakabbirالمتكبرMaha Megah, Yang Mempunyai Keagungan
11Al KhaliqالخالقMaha Pencipta
12Al Baari`البارئMaha Mengadakan, Yang Merencanakan Segala Sesuatu
13Al MushawwirالمصورMaha Pembentuk
14Al GhaffaarالغفارMaha Pengampun
15Al QahhaarالقهارMaha Mengalahkan
16Al WahhaabالوهابMaha Pemberi
17Ar RazzaaqالرزاقMaha Pemberi Rezeki
18Al FattaahالفتاحMaha Pembuka, Yang Menghilangkan Kesulitan dan Pemberi Keputusan
19Al `AliimالعليمMaha Mengetahui
20Al QaabidhالقابضMaha Menyempitkan
21Al BaasithالباسطMaha Melapangkan
22Al KhaafidhالخافضMaha Merendahkan, Yang Menghinakan Seseorang
23Ar Raafi`الرافعMaha Meninggikan Derajat Seseorang
24Al Mu`izzالمعزMaha Memuliakan, Yang Memberikan Kemuliaan
25Al MudzilالمذلMaha Menghinakan
26Al Samii`السميعMaha Mendengar
27Al BashiirالبصيرMaha Melihat, Yang Maha Melihat Segala Sesuatu
28Al HakamالحكمMaha Menetapkan Segala Hukum
29Al `AdlالعدلMaha Adil
30Al LathiifاللطيفMaha Halus, Maha Lembut, Maha Mengasihi
31Al KhabiirالخبيرMaha Mengetahui
32Al HaliimالحليمMaha Penyantun
33Al `AzhiimالعظيمMaha Agung
34Al GhafuurالغفورMaha Pengampun, Maha Mengampuni
35As SyakuurالشكورMaha Mensyukuri
36Al `AliyالعلىMaha Tinggi
37Al KabiirالكبيرMaha Besar
38Al HafizhالحفيظMaha Pelestari, Maha Memelihara, Maha Melindungi
39Al Muqiitالمقيت(Maha Pemelihara, Maha Memberi Rezeki dan Kekuatan
40Al HasiibالحسيبMaha Penghitung
41Al JaliilالجليلMaha Agung, Maha Tinggi dan Mulia
42Al KariimالكريمMaha Dermawan, Maha Pemurah
43Ar RaqiibالرقيبMaha Mengawasi, Maha Mengamati
44Al MujiibالمجيبMaha Mengabulkan
45Al Waasi`الواسعMaha Luas
46Al HakiimالحكيمMaha Bijaksana
47Al WaduudالودودMaha Pecinta
48Al MajiidالمجيدMaha Mulia
49Al Baa`itsالباعثMaha Membangkitkan
50As SyahiidالشهيدMaha Menyaksikan
51Al HaqqالحقMaha Benar
52Al WakiilالوكيلMaha Memelihara, Maha Mencukupi
53Al QawiyyuالقوىMaha Kuat
54Al MatiinالمتينMaha Kukuh, Maha Sempurna Kekuatannya
55Al WaliyyالولىMaha Melindungi
56Al HamiidالحميدMaha Terpuji
57Al MuhshiiالمحصىMaha Pencatat, Maha Memperhitungkan Setiap Amalan
58Al Mubdi`المبدئMaha Memulai Segala Sesuatu
59Al Mu`iidالمعيدMaha Mengulangi Kejadian
60Al MuhyiiالمحيىMaha Memberi Kehidupan
61Al MumiituالمميتMaha Mematikan Makhluk-Nya
62Al HayyuالحيMaha Hidup
63Al QayyuumالقيومMaha Mandiri
64Al WaajidالواجدMaha Kaya
65Al MaajidالماجدMaha Mulia, Maha Agung dan Tinggi
66Al WahiidالواحدMaha Esa
67Al AhadالاحدMaha Satu
68As ShamadالصمدMaha Dibutuhkan
69Al QaadirالقادرMaha Kuasa
70Al MuqtadirالمقتدرMaha Menentukan
71Al MuqaddimالمقدمMaha Mendahulukan
72Al Mu`akkhirالمؤخرMaha Mengakhirkan
73Al AwwalالأولMaha Awal, Yang Tidak Berpermulaan
74Al AakhirالأخرMaha Akhir
75Az ZhaahirالظاهرMaha Nyata
76Al BaathinالباطنMaha Tersembunyi
77Al WaaliالواليMaha Memerintah, Yang Menguasai Segala Urusan
78Al Muta`aaliiالمتعاليMaha Tinggi
79Al BarriالبرMaha Baik, Maha Kebajikan
80At TawwaabالتوابMaha Penerima Tobat
81Al MuntaqimالمنتقمMaha Pembalas
82Al AfuwwالعفوMaha Pemaaf, Maha Mengampuni
83Ar Ra`uufالرؤوفMaha Pengasih
84Malikul Mulkمالك الملكMaha Menguasai Kerajaan
85Dzul Jalaali Wal Ikraamذو الجلال و الإكرامMaha Memiliki Kebesaran dan Kemulian
86Al MuqsithالمقسطMaha Mengadili
87Al Jamii`الجامعMaha Mengumpulkan
88Al GhaniyyالغنىMaha Kaya
89Al MughniiالمغنىMaha Pemberi Kekayaan
90Al MaaniالمانعMaha Mencegah, Maha Menolak
91Ad DhaarالضارMaha Pemberi Bahaya
92An Nafii`النافعMaha Memberi Manfaat
93An NuurالنورMaha Bercahaya
94Al HaadiiالهادئMaha Pemberi Petunjuk
95Al BaadiiالبديعMaha Pencipta Yang Baru
96Al BaaqiiالباقيMaha Kekal
97Al WaaritsالوارثMaha Mewarisi
98Ar RasyiidالرشيدMaha Pandai
99As ShabuurالصبورMaha Sabar

Makna Nama Nama Asmaul Husna


1. Ar-Rahmaan: ( الرحمن ) Maha Pengasih yaitu pemberi kenikmatan yang agung-agung dan pengasih di dunia.
2. Ar-Rahim: ( الرحيم ) Maha Penyayang yaituu pemberi kenikmatan yang di luar jangkaan dan penyayang di akhirat.
3. Al-Malik: ( الملك ) Maha Merajai/ Menguasai /Pemerintah, iaitu mengatur kerajaanNya sesuai dengan kehendakNya sendiri.
4. Al-Quddus: ( القدوس ) Maha Suci yaitu tersuci dan bersih dari segala cela dan kekurangan.
5. As-Salaam: ( السلام ) Maha Penyelamat yaitu pemberi keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh makhlukNya.
6. Al-Mu’min: ( المؤمن ) Maha Pengaman / Pemelihara keamanan, iaitu siapa yang bersalah dan makhlukNya itu benar-benar akan diberi seksa, sedang kepada yang taat akan benar-benar dipenuhi janjiNya dengan pahala yang baik.
7. Al-Muhaimin: ( المحيمن ) Maha Pelindung/Penjaga / Maha Pengawal serta Pengawas, iaitu memerintah dan melindungi segala sesuatu.
8. Al-’Aziiz: ( العزيز ) Maha Mulia / Maha Berkuasa yaitu kuasaNya mampu untuk berbuat sekehendakNya
9. Al-Jabbaar: ( الجبار ) Maha Perkasa / Maha Kuat / Yang Menundukkan Segalanya, iaitu mencukupi segala keperluan, melangsungkan segala perintahNya serta memperbaiki keadaan seluruh hambaNya.
10. Al-Mutakabbir: ( المتكبر ) Maha Megah / Maha Pelengkap Kebesaran yaitu yang melengkapi segala kebesaranNya, menyendiri dengan sifat keagungan dan kemegahanNya.
11. Al-Khaaliq: ( الخالق ) Maha Pencipta, iaitu mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga yang menakdirkan adanya semua itu.
12. Al-Baari’: ( البارئ ) Maha Pembuat / Maha Perancang / Maha Menjadikan, iaitu mengadakan sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya.
13. Al-Mushawwir: ( المصور ) Maha Pembentuk / Maha Menjadikan Rupa Bentuk, memberikan gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeza dengan lainnya. (Al-Khaaliq adalah mengadakan sesuatu yang belum ada asal mulanya atau yang menakdirkan adanya itu. Al-Baari’ ialah mengeluarkannya dari yang sudah ada asalnya, manakala Al-Mushawwir ialah yang memberinya bentuk yang sesuai dengan keadaan dan keperluannya).
14. Al-Ghaffaar: ( الغفار ) Maha Pengampun, banyak pemberian maafNya dan menutupi dosa-dosa dan kesalahan.
15. Al-Qahhaar: ( القهار ) Maha Pemaksa, menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaanNya serta memaksa segala makhluk menurut kehendakNya.
16. Al-Wahhaab: ( الوهاب ) Maha Pemberi / Maha Menganugerah yaitu memberi banyak kenikmatan dan selalu memberi kurnia.
17. Ar-Razzaaq: ( الرزاق ) Maha Pengrezeki / Maha Pemberi Rezeki yaitu memberi berbagai rezeki serta membuat juga sebab-sebab diperolehnya.
18. Al-Fattaah: ( الفتاح ) Maha Membukakan / Maha Pembuka yaitu membuka gedung penyimpanan rahmatNya untuk seluruh hambaNya.
19. Al-’Aliim: ( العليم ) Maha Mengetahui yaitu mengetahui segala yang maujud dan tidak ada satu benda pun yang tertutup oleh penglihatanNya.
20. Al-Qaabidh: ( القابض ) Maha Pencabut / Maha Penyempit Hidup / Maha Pengekang, iaitu mengambil nyawa atau menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki olehNya.
21. Al-Baasith: ( الباسط ) Maha Meluaskan / Maha Pelapang Hidup / Maha Melimpah Nikmat, iaitu memudahkan terkumpulnya rezeki bagi siapa yang diinginkan olehNya.
22. AI-Khaafidh: ( الخافض ) Maha Menjatuhkan / Maha Menghinakan / Maha Perendah / Pengurang, iaitu terhadap orang yang selayaknya dijatuhkan akibat kelakuannya sendiri dengan memberinya kehinaan, kerendahan dan seksaan.
23. Ar-Raafi’: ( الرافع ) Maha Mengangkat / Maha Peninggi yaitu terhadap orang yang selayaknya diangkat kedudukannya kerana usahanya yang giat, iaitu termasuk golongan kaum yang bertaqwa.
24. Al-Mu’iz: ( المعز ) Maha Menghormati / Memuliakan / Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan, iaitu kepada orang yang berpegang teguh pada agamaNya dengan memberinya pentolongan dan kemenangan.
25. Al-Muzil: ( المذل ) Maha Menghina / Pemberi kehinaan yaitu kepada musuh-musuhNya dan musuh ummat Islam seluruhnya.
26. As-Samii’: ( السميع ) Maha Mendengar.
27. Al-Bashiir: ( البصير ) Maha Melihat.
28. Al-Hakam: ( الحكم ) Maha Menghukum / Maha Mengadili yaitu sebagai hakim yang menetapkan / memutuskan yang tidak seorang pun dapat menolak keputusanNya, juga tidak seorang pun yang berkuasa merintangi kelangsungan hukumNya itu.
29. Al-’Adl: ( العدل ) Maha Adil. Serta sangat sempurna dalam keadilanNya itu.
30. Al-Lathiif: ( اللطيف ) Maha Menghalusi / Maha Teliti / Maha Lembut serta Halus, iaitu mengetahui segala sesuatu yang samar-samar, pelik-pelik dan kecil-kecil.
31. Al-Khabiir: ( الخبير ) Maha Waspada/ Maha Mengetahui.
32. Al-Haliim: ( الحليم ) Maha Penyabar / Maha Penyantun / Maha Penghamba, iaitu yang tidak tergesa-gesa melakukan kemarahan dan tidak pula gelojoh memberikan siksaan.
33. Al-’Adzhiim: ( العظيم ) Maha Agung, iaitu mencapai puncak tertinggi dan di mercu keagungan kerana bersifat dengan segala macam sifat kebesaran dan kesempunnaan.
34. Al-Ghafuur: ( الغفور ) Maha Pengampun, banyak pengampunanNya kepada hamba-hambaNya.
35. Asy-Syakuur: ( الشكور ) Maha Pembalas / Maha Bersyukur, iaitu memberikan balasan yang banyak sekali atas amalan yang kecil.
36. Al-’Aliy: ( العلي ) Maha Tinggi Martabat-Nya / Maha Tinggi serta Mulia, iaitu mencapai tingkat yang setinggi-tingginya yang tidak mungkin digambarkan oleh akal fikiran sesiapa pun dan tidak dapat difahami oleh otak yang bagaimanapun pandainya.
37. Al-Kabiir: ( الكبير ) Maha Besar, yang kebesaranNya tidak dapat dicapai oleh pancaindera ataupun akal manusia.
38. Al-Hafidz: ( الحفيظ ) Maha Pemelihara Maha Pelindung / Maha Memelihara, iaitu menjaga segala sesuatu jangan sampai rosak dan goyah. Juga menjaga segala amal perbuatan hamba-hambaNya, sehingga tidak akan disia-siakan sedikit pun untuk memberikan balasanNya.
39. Al-Muqiit: ( المقيت ) Maha Pemberi kecukupan/ Maha Pemberi Keperluan, baik yang berupa makanan tubuh ataupun makanan rohani.
40. Al-Hasiib: ( الحسيب ) Maha Penjamin / Maha Mencukupi / Maha Penghitung yaitu memberikan jaminan kecukupan kepada seluruh bamba-hambaNya pada hari Qiamat.
41. Al-Jaliil: ( الجليل ) Maha Luhur yaitu yang memiliki sifat-sifat keluhuran kerana kesempurnaan sifat-sifatNya.
42. Al-Kariim: ( الكريم ) Maha Pemurah yaitu mulia tanpa had dan memberi siapa pun tanpa diminta atau sebagai penggantian dan sesuatu pemberian.
43. Ar-Raqiib: ( الركيب ) Maha Peneliti / Maha Pengawas Maha Waspada yaitu yang mengamat-amati gerak-geri segala sesuatu dan mengawasinya.
44. Al-Mujiib: ( المجيب ) Maha Mengabulkan yaitu yang memenuhi permohonan siapa saja yang berdoa padaNya.
45. Al-Waasi’: ( الواسع ) Maha Luas Pemberian-Nya yaitu kerahmatanNya merata kepada segala yang maujud dan luas pula ilmuNya terhadap segala sesuatu.
46. Al-Hakiim: ( الحكيم ) Maha Bijaksana yaitu memiliki kebijaksanaan yang tertinggi kesempurnaan ilmuNya serta kerapiannya dalam membuat segala sesuatu.
47. Al-Waduud: ( الودود ) Maha Pencinta / Maha Menyayangi, iaitu yang menginginkan segala kebaikan untuk seluruh hambaNya dan juga berbuat baik pada mereka itu dalam segala hal dan keadaan.
48. Al-Majiid: ( المجيد ) Maha Mulia yaitu yang mencapai tingkat teratas dalam hal kemuliaan dan keutamaan.
49. Al-Ba’ithu: ( الباعث ) Maha Membangkitkan yaitu membangkitkan semangat dan kemahuan, juga membangkitkan para Rasul dan orang-orang yang telah mati dari kubur masing-masing nanti setelah tibanya hari Qiamat.
50. Asy-Syahiid: ( الشهيد ) Maha Menyaksikan / Maha Mengetahui keadaan semua makhluk.
51. Al-Haq: ( الحق ) Maha Haq / Maha Benar yang kekal dan tidak akan berubah sedikit pun.
52. Al-Wakiil: ( الوكيل ) Maha Pentadbir / Maha Berserah / Maha Memelihara penyerahan, yakni memelihara semua urusan hamba-hambaNya dan apa-apa yang menjadi keperluan mereka itu.
53. Al-Qawiy: ( القوى ) Maha Kuat / Maha Memiliki Kekuatan yaitu yang memiliki kekuasaan yang sesempurnanya.
54. Al-Matiin: ( المتين ) Maha Teguh / Maha Kukuh atau Perkasa / Maha Sempurna Kekuatan-Nya , iaitu memiliki keperkasaan yang sudah sampai di puncaknya.
55. Al-Waliy: ( الولى ) Maha Melindungi yaitu melindungi serta mengaturkan semua kepentingan makhlukNya kerana kecintaanNya yang amat sangat dan pemberian pertolonganNya yang tidak terbatas pada keperluan mereka.
56. Al-Hamiid: ( الحميد ) Maha Terpuji, yang memang sudah selayaknya untuk memperoleh pujian dan sanjungan.
57. Al-Muhshii: ( المحصى ) Maha Menghitung / Maha Penghitung, iaitu yang tiada satu pun tertutup dari pandanganNya dan semua amalan diperhitungkan sebagaimana wajarnya.
58. Al-Mubdi’: ( المبدئ ) Maha Memulai/Pemula / Maha Pencipta dari Asal, iaitu yang melahirkan sesuatu yang asalnya tidak ada dan belum maujud.
59. Al-Mu’iid: ( المعيد ) Maha Mengulangi / Maha Mengembalikan dan Memulihkan, iaitu menumbuhkan kembali setelah lenyapnya atau setelah rosaknya.
60. Al-Muhyii: ( المحي ) Maha Menghidupkan yaitu memberikan daya kehidupan pada setiap sesuatu yang berhak hidup.
61. Al-Mumiit: ( المميت ) Maha Mematikan yaitu mengambil kehidupan (roh) dari apa-apa yang hidup.
62. Al-Hay: ( الحي ) Maha Hidup yaitu sentiasa kekal hidupNya itu.
63. Al-Qayyuum: ( القيوم ) Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya yaitu baik ZatNya, SifatNya, Af’alNya. Juga membuat berdirinya apa-apa yang selain Dia. DenganNya pula berdirinya langit dan bumi ini.
64. Al-Waajid: ( الواجد ) Maha Penemu / Maha Menemukan yaitu dapat menemukan apa saja yang diinginkan olehNya, maka tidak berkehendakkan pada suatu apa pun kerana sifat kayaNya yang secara mutlak.
65. Al-Maajid: ( الماجد ) Maha Mulia, (sama dengan no. 48 yang berbeda hanyalah tulisannya dalam bahasa Arab, Ejaan sebenarnya no. 48 Al-Majiid, sedang no. 65 A1-Maajid).
66. Al-Waahid: ( الواحد ) Maha Esa.
67. Al-Ahad: ( الأحد ) Maha Tunggal.
68. Ash-Shamad: ( الصمد ) Maha Diperlukan / Maha Diminta / Yang Menjadi Tumpuan, iaitu selalu menjadi tujuan dan harapan orang di waktu ada hajat keperluan.
69. Al-Qaadir: ( القادر ) Maha Berkuasa/ Maha Kuasa / Maha Berupaya
70. Al-Muqtadir: ( المقتدر ) Maha Menentukan.
71. Al-Muqaddim: ( المقدم ) Maha Mendahulukan / Maha Menyegera yaitu mendahulukan sebahagian benda dari yang lainnya dalam mewujudnya, atau dalam kemuliaannya, selisih waktu atau tempatnya.
72. Al-Muakhkhir: ( المؤخر ) Maha Menangguhkan / Maha Mengakhirkan / Maha Membelakangkan / Maha Melambat-lambatkan., iaitu melewatkan sebahagian sesuatu dari yang lainnya.
73. Al-Awwal: ( الأول ) Maha Pemulaan / Maha Pertama yaitu terdahulu sekali dari semua yang maujud.
74. Al-Aakhir: ( الآخر ) Maha Penghabisan / Yang Akhir yaitu kekal terus setelah habisnya segala sesuatu yang maujud.
75. Azh-Zhaahir: ( الظاهر ) Maha Zahir / Maha Nyata / Maha Menyatakan yaitu menyatakan dan menampakkan kewujudanNya itu dengan bukti-bukti dan tanda-tanda ciptaanNya
76. Al-Baathin: ( الباطن ) Maha Tersembunyi yaitu tidak dapat dimaklumi ZatNya, sehingga tidak seorang pun dapat mengenal ZatNya itu.
77. Al-Waalii: ( الوالى ) Maha Menguasai / Maha Menguasai Urusan / Yang Maha Memerintah, iaitu menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaanNya dan menjadi milikNya.
78. Al-Muta’aalii: ( المتعال ) Maha Suci/Tinggi yaitu terpelihara dari segala kekurangan dan kerendahan.
79. Al-Bar: ( البار ) Maha Dermawan / Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan) / Yang banyak membuat kebajikan, iaitu banyak kebaikanNya dan besar kenikmatan yang dilimpahkanNya.
80. At-Tawwaab: ( التواب ) Maha Penerima Taubat yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan maksiat untuk bertaubat lalu Allah akan menerimanya.
81. Al-Muntaqim: ( المنتقم ) Maha Penyiksa / Yang Maha Menghukum, kepada mereka yang bersalah dan orang yang berhak untuk memperoleh siksaNya.
82. Al-’Afuw: ( العفو ) Maha Pemaaf / Yang Maha Pengampun, menghapuskan kesalahan orang yang suka kembali untuk meminta maaf padaNya.
83. Ar-Rauuf: ( الرؤف ) Maha Pengasih / Maha Mengasihi, banyak kerahmatan dan kasih sayangNya.
84. Maalikul Mulk: ( المالك الملك ) Maha Pemilik Kekuasaan / Maha Menguasai kerajaan / Pemilik Kedaulatan Yang Kekal, maka segala perkara yang berlaku di alam semesta, langit, bumi dan sekitarnya serta yang di alam semesta itu semuanya sesuai dengan kehendak dan iradatNya.
85. Zul-Jalaali Wal Ikraam: ( ذوالجلال والإكرام ) Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan / Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan. Juga Zat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan, pemberi kurnia dan kenikmatan yang amat banyak dan melimpah ruah.
86. Al-Muqsith: ( المقسط ) Maha Mengadili / Maha Saksama yaitu memberikan kemenangan pada orang-orang yang teraniaya dari tindakan orang-orang yang menganiaya dengan keadilanNya.
87. Al-Jaami’: ( الجامع ) Maha Mengumpulkan / Maha Pengumpul yaitu mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai-berai dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan.
88. Al-Ghaniy: ( الغنى ) Maha Kaya Raya / Maha Kaya serta Serba Lengkap yaitu tidak berkehendakkan apa juapun dari yang selain ZatNya sendiri, tetapi yang selainNya itu amat mengharapkan padaNya.
89. Al-Mughnii: ( المغنى ) Maha Pemberi kekayaan / Maha Mengkayakan dan Memakmurkan yaitu memberikan kelebihan yang berupa kekayaan yang berlimpah-ruah kepada siapa saja yang dikehendaki dari golongan hamba-hambaNya.
90. Al-Maani’: ( المانع ) Maha Membela atau Maha Menolak / Maha Pencegah yaitu membela hamba-hambaNya yang soleh dan menolak sebab-sebab yang menyebabkan kerosakan.
91. Adh-Dhaar: ( الضار ) Maha Mendatangkan Mudharat / Maha Pembuat Bahaya / Maha Pemberi bahaya, iaitu dengan menurunkan seksa-seksaNya kepada musuh-musuhNya
92. An-Naafi’: ( النافع ) Maha Pemberi Manfaat , iaitu meluaslah kebaikan yang dikurniakanNya itu kepada semua hamba, masyarakat dan negeri.
93. An-Nuur: ( النور ) Maha Pemberi Cahaya / Maha Bercahaya, iaitu menonjokan ZatNya sendiri dan menampakkan untuk yang selainNya dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaanNya.
94. Al-Haadi: ( الهادى ) Maha Pemberi Petunjuk / Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk yaitu memberikan jalan yang benar kepada segala sesuatu agar berterusan adanya dan terjaga kehidupannya.
95. Al-Badii’: ( البديع ) Maha Indah / Tiada Bandingan / Maha Pencipta yang baru, sehingga tidak ada contoh dan yang menyamai sebelum keluarnya ciptaanNya itu.
96. Al-Baaqi: ( الباقع ) Maha Kekal, iaitu kekal hidupNya untuk selama-Iamanya
97. Al-Waarits: ( الوارث ) Maha Membahagi / Maha Mewarisi / Maha Pewaris yaitu kekal setelah musnahnya seluruh makhluk.
98. Ar-Rasyiid: ( الرشيد ) Maha Cendekiawan / Maha Pandai / Bijaksana / Maha Memimpin, iaitu yang memimpin kepada kebenaran, iaitu memberi penerangan dan panduan pada seluruh hambaNya dan segala peraturanNya itu berjalan mengikut ketentuan yang digariskan oleh kebijaksanaan dan kecendekiawanNya.
99. Ash-Shabuur: ( الصبور ) Maha Penyabar yang tidak tergesa-gesa memberikan seksaan dan tidak juga cepat melaksanakan sesuatu sebelum masanya.

Itulah beberapa Lirik atau Bacaan 99 Asmaul Husna lengkap Beserta Artinya dalam bahasa arab dan indonesia. Semoga artikel tentang bacaan asmaul husna ini bisa bermanfaat untuk anda semua terutama bagi anda yang beragama islam. Terimakasih telah membaca artikel ini dan semoga kita cepat bisa hafal 99 nama nama asmaul husna, Amin.

0 Response to "Lirik Bacaan 99 Asmaul Husna Beserta Artinya dalam Bahasa Arab dan Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel